Equip d’orientació

SoniaL’equip d’orientació del Col·legi Claret és un servei que ofereix l’escola als alumnes del centre (Llar d’Infants, Educació Infantil, Primària, ESO), a les seves famílies, al conjunt de tutors, mestres de l’escola i altres professionals externs (psicòlegs, neuròlegs, logopedes, pediatres, …). El seu objectiu és atendre la diversitat de l’alumnat a nivell acadèmic-emocional-social, ja sigui en un moment puntual o a llarg termini.

La intervenció de l’equip d’orientació pot ser diferent segons el cas o la necessitat específica que s’hagi detectat en cada situació. Però a grans trets, la nostra tasca va adreçada a la detecció, diagnòstic, seguiment, tractament i intervenció de les dificultats que puguin presentar els nostres alumnes, així com assessorament  a les seves famílies i als seus tutors i, la derivació si és necessària a altres institucions sanitàries i educatives precises.

El reconeixement a la professionalitat d’aquest servei és degut a les persones que l’integren:

  • Sònia Ortega:  psicòloga i coordinadora de l’equip.
  • Felicidad Ordoñez: mestra d’educació especial, coordinadora pedagògica i responsable de la  SIEI .
  • Tot el professorat.
  • La resta de professionals externs.

 * Què és la Comissió Psicopedagògica d’Atenció a la Diversitat (CAD)?

Dins de l’equip d’orientació del Col·legi Claret hi ha la Comissió Psicopedagògica  d’Atenció a la Diversitat (CAD), la qual té com a objectiu atendre la diversitat de l’alumnat (tant a nivell acadèmic com a nivell emocional i social) i dotar d’eines, recursos i estratègies als mestres i a les famílies dels alumnes que necessitin un suport específic, ja sigui en un moment puntual o a llarg termini.

 Actuacions

  • Realitzar un seguiment dels alumnes durant tot el procés d’escolarització amb atenció especial als aspectes de maduració personal, d’ adquisició de conceptes, tècniques, valors i actituds envers els seus mestres, companys i familiars.IMG-20151207-WA0000
  • Detectar les necessitats i peculiaritats dels alumnes (motivacions, interessos, capacitats per l’ aprenentatge, …), que són molt diferents entre ells, per poder concretar les nostres intencions educatives (plantejaments i estratègies) de manera que ens ajustem a poc a poc a les seves necessitats específiques.
  • Establir programes psicopedagògics específics per aquells alumnes que ho necessitin i estudiar quines estratègies, metodologies i tècniques de treball són més adients per cada cas.
  • Orientar els professionals de la docència.
  • Atendre i assessorar els pares que ho necessitin.
  • Col·laborar amb altres professionals externs que treballen amb els nostres alumnes per tal de contribuir en la resolució de les seves dificultats.

* Com treballa la Comissió Psicopedagògica d’ Atenció a la Diversitat?

Tenint en compte les funcions que hem esmentat anteriorment, la planificació d’ activitats de la Comissió pot ser diferent segons el cas o la necessitat específica que s’ hagi detectat en cada situació. Però a grans trets, la nostra tasca va adreçada a la detecció, diagnòstic, seguiment, tractament i intervenció de les dificultats que puguin presentar els nostres alumnes, així com l’ assessorament a aquests i les seves famílies i la derivació si és necessària a altres institucions sanitàries i educatives precises.

Els professionals de la Comissió d’ Atenció a la Diversitat treballen de forma cooperativa amb el professorat del centre, sobretot pel que fa al tractament i seguiment d’ un alumne per afavorir el seu desenvolupament integral.

Per tal d’ ajudar i orientar als alumnes de 4rt. d’ ESO en el seu procés d’ elecció de les diferents sortides professionals (batxillerat, cicles formatius, ensenyaments de règim especial, …), el Cap d’ Estudis de l’ ESO (Josep Paloma) imparteix l’ assignatura Orientació Professional i la psicòloga  administra un inventari d’ interessos i preferències professionals.

* Com ens podem posar en contacte amb la Comissió d’ atenció a la Diversitat?.

Per a qualsevol consulta que es vulgui fer a la comissió es pot trucar al telèfon del col·legi (93.727.69.40) i demanar per la psicòloga (tots els matins i dimecres i divendres tarda) o per la coordinadora pedagògica (matins i tardes de dilluns a divendres).

Deixa un comentari