Hàbits autonomia

El treball dels hàbits i les rutines és fonamental en l’Educació Infantil, ja que ajuda a potenciar l’autonomia i l’autoestima dels infants.