Ideari

coleL’ESCOLA CLARET és i vol ser ideològicament plural, catalana i confessional, es recolza en els principis de l’humanisme cristià.

Això vol dir respectar totes les ideologies i creences, donant la informació de la manera més objectiva possible, per a facilitar la formació progressiva de criteris propis i anàlisi de la realitat.

Els pares poden i han d’ajudar els seus fills en aquest procés a partir dels exemples en la seva vida familiar.

OBJECTIUS EDUCATIUS

Abastar la totalitat de l’ésser humà desenvolupant les capacitats intel·lectuals, morals, estètiques i tècniques.

Fomentar valors com la voluntat, la noblesa, la llibertat, la generositat, la perseverança i l’esforç, així com qualsevol actitud que serveixi per millorar les relacions humanes descobrint, respectant i potenciant totes les capacitats individuals.

LA NOSTRA ACCIÓ EDUCATIVA

  • Emprem una metodologia globalitzadora, mostrant als alumnes el sentit del que aprenen.
  • Treballem per Capacitats i Competències utilitzant coneixements pràctics I propers a l´alumne.
  • Utilitzem les TIC’S com a eines bàsiques en el procés d’ensenyament-aprenentatge d’acord amb la metodologia que precisa un alumne del S.XXI.
  • Entenem l’acció tutorial com a bàsica, així com el coneixement  i el seguiment de l´alumne en el seu procés de creixement i la relació fluida i sincera amb les famílies.

Deixa un comentari