Llenguatge corporal

La psicomotricitat ajuda els infants a conèixer el seu propi cos i a relacionar-se amb els seus companys i companyes. Tot això s’assolirà a través dels jocs, de les danses, dels desplaçaments, dels equilibris, dels girs, dels salts i de tots els materials amb els que treballem. Gràcies a tot aquest treball, l’infant anirà adquirint poc a poc aquesta capacitat, la descoberta d’un mateix.