Psicomotricitat

Els infants de la llar podem gaudir d’una hora setmanal per aula de les sessions de psicomotricitat realitzades per un especialista. La llengua vehicular d’aquestes estones és l’anglès.