P4.2 (6)

QUÈ FEM A INFANTIL?

El segon cicle d’Educació Infantil comprèn dels 3 a 6 anys. És en aquestes edats, quan s’estableixen les bases per al bon desenvolupament de les posteriors etapes educatives, és el moment de crear uns bons fonaments que permetran el nen/a assolir amb garanties la següent etapa educativa. Posem les eines necessàries per a l’adquisició d’habilitats i recursos que l’ajudaran a madurar a mesura que vagi creixent. El nostre projecte es basa en l’adquisició de les capacitats apropiades a l’edat.

Aquestes capacitats són les següents:

Descoberta d’un mateix

Es treballa amb l’objectiu que el nen/a arribi a tenir coneixement de la seva pròpia persona i des d’aquí conegui i aprengui a relacionar-se amb el món que l’envolta.
La psicomotricitat juga un paper importantíssim A partir de jocs, de danses i de tots aquells aspectes que ens proporciona el nostre propi cos, com les sensacions, els moviments, la manipulació… l’infant anirà adquirint aquesta capacitat, la descoberta d’un mateix.

La descoberta de l’entorn social i natural

Des d’una realitat molt propera a l’alumne : la família, l’escola, el seu carrer, el seu barri, la seva ciutat… el nen/a gaudirà d’unes vivències i activitats que el l’ajudaran a integrar una sèrie de conceptes, d’actituds i de valors que anirà aplicant en altres situacions de la vida quotidiana. És de vital importància que aprengui a expressar les seves emocions, els seus sentiments envers els descobriments que va realitzant i així desenvolupar interès respecte el seu entorn natural i social. Per aconseguir aquesta capacitat volem crear a l’aula un ambient de confiança, de cooperació i d’esforç personal.

La intercomunicació i els llenguatges

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Llenguatge verbal

El llenguatge verbal és el nostre mitjà principal de comunicació. Per aquest motiu donem especial importància a l’expressió oral. Es treballa al llarg de tota l’etapa de manera constant però també de manera atractiva per als nens i nenes. A través de cançons, poesies, petites dramatitzacions, contes, frases fetes… els nens aprenen a comunicar-se amb el seu propi entorn. Segons l’edat i el grau de maduresa dels alumnes es va introduint l’expressió escrita al llarg de l’etapa. Des dels 3 anys es va prenent contacte amb la llengua anglesa.

Llenguatge musical

La música ens permet expressar sentiments, emocions…, ens permet desenvolupar diferents capacitats com l’atenció, la percepció sonora, la memòria rítmica i melòdica, etc… És a partir de cançons, danses, audicions, jocs, instruments musicals que el nen anirà adquirint totes les capacitats anteriorment esmentades que l’P4.1 (3)ajudaran en el seu desenvolupament maduratiu.

Llenguatge plàstic

Amb el llenguatge plàstic el nen plasma el seu món interior, els seus sentiments i desenvolupa al màxim la seva creativitat i imaginació. Ho aconseguim a partir de l’experimentació amb diferents textures, diferents tècniques i materials. El llenguatge plàstic és importantíssim en l’adquisició de les capacitats a nivell artístic, social i cultural.

Llenguatge matemàtic

Partint de realitats quotidianes i properes a l’infant es treballen conceptes matemàtics com la geometria, la lògica, el càlcul, el coneixement dels nombres… És important aplicar aquests conceptes a la realitat del nen, amb activitats vivencials, mai llunyanes a l’infant. D’aquesta manera es crea una base matemàtica que l’ajudarà a assolir els conceptes matemàtics introduïts en cursos posteriors.