Què fem a Primaria?

DSCF1972QUÈ FEM A PRIMÀRIA?

L’Educació Primària comprèn  els alumnes de 6 a 12 anys. A la nostra escola creiem que tenen vital importància els procediments, són un camí per arribar a assolir i comprendre els conceptes que volem transmetre als nens/es.

No pretenem omplir caps amb un munt d’informació, amb un munt de conceptes apresos memorÍsticament. Avui en dia no és possible assimilar  i memoritzar tota la informació que rebem diàriament, però sí, donar les eines i els recursos necessaris per viure i entendre el món que ens envolta, donar unes eines que permetran adquirir unes competències bàsiques vitals per al futur desenvolupament  dels nostres alumnes.

És important estructurar el cervell de l’infant per arribar a un aprenentatge significatiu. És important donar-li recursos perquè ell mateix arribi a assolir els conceptes treballats a l’aula, és aleshores quan  és el protagonista del seu propi aprenentatge, amb la qual cosa creix en gran mesura la seva autoestima.  

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

No calen “caps plens”, calen “caps ben estructurats”.

És bàsica l’adquisició d’uns valors tan simples com, respectar els companys, respectar l’entorn, aprendre a treballar en silenci, esforçar-se dia a dia per tal de donar el millor d’un mateix… L’adquisició d’aquests valors ens portarà a l’adquisició d’uns procediments que afavoriran l’aprenentatge significatiu dels diferents conceptes treballats a l’aula i, així, l’alumne arribarà a comprendre’ls i a saber-los aplicar a la vida quotidiana (competències bàsiques) i a relacionar-los amb nous aprenentatges.