Servei Mèdic Bressol

Higiene i salut

La higiene i la salut són molt importants per al benestar dels infants. La neteja, el descans diari i portar un ritme de vida tranquil ajuden a millorar-ne la salut. L’escola ha de ser un espai que proporcioni un ambient sa i saludable per tal que els infants siguin alegres i feliços.

“QUAN ESTIGUI MALALT O TINGUI FEBRE ÉS MILLOR QUE EM QUEDI A CASA, PERQUÈ NECESSITO UN AMBIENT TRANQUIL I UNA ATENCIÓ ADEQUADA PER RECUPERAR-ME. TAMBÉ EVITO POSSIBLES CONTAGIS ALS MEUS COMPANYS I EDUCADORES.QUAN AIXÒ PASSI, RECORDEU-VOS D’AVISAR LA MEVA EDUCADORA. SI EM POSO MALALT A L’ESCOLA, NO US PREOCUPEU QUE DE SEGUIDA US TRUCARAN PER TELÈFON PER TAL QUE EM VINGUEU A BUSCAR AL MÉS AVIAT POSSIBLE”.

L’escola disposa de metge, un cop cada 15 dies, per resoldre tot allò referent a la salut de l’infant. La higiene i la salut són molt importants per al benestar dels infants. La neteja, el descans diari i portar un ritme de vida tranquil ajuden a millorar-ne la salut. L’escola ha de ser un espai que proporcioni un ambient sa i saludable per tal que els infants siguin alegres i feliços.

Clicar la imatge per a la  informació del departament de salut de la Generalitat

Nota important:

Quan l’infant hagi de prendre medicament a l’escola ha de portar una autorització signada, perquè les educadores no estan autoritzades a donar cap medicament. Aquesta autorització ha d’anar acompanyada de la vostra autorització signada i de la prescripció mèdica, que ha d’indicar: Nom del medicament / Dosi que ha de prendre cada vegada Nombre de vegades i hora /Durada del tractament.