Treball cooperatiu

El treball cooperatiu és una eina educativa que ajuda a la cohesió del grup classe, així com a donar resposta als diferents ritmes d’aprenentatges.