IMG-20151218-WA0000

 USEE:

“La inclusió és un procés sense fi que cerca maneres més eficaces de respondre a la diversitat present en l’alumnat.
Des d’aquest punt de vista, la diferència esdevé un factor positiu i un estímul per a l’aprenentatge. ”MEL AINSCOW, Mel “Developing inclusive education systems: what are the levers for change?”. Journal of Educational Change, núm6, (2005).

A l’escola creiem fermament en la inclusió i amb aquest objectiu treballem dia a dia. L’escola inclusiva respon a la diversitat dels seus alumnes amb pràctiques que tenen en compte les seves necessitats emocionals, acadèmiques i socials.

La nostra Unitat de Suport a l’Educació Especial és un element més que ens permet introduir a l’aula noves estratègies i pràctiques per crear entorns d’aprenentatge que valorin la creativitat, el potencial individual, el treball cooperatiu, l’experimentació i la innovació.
A partir de la coeducació treballem per atendre la diversitat compartint responsabilitats i objectius i fomentem situacions que s’adaptin a les característiques diferents dels alumnes i de les tasques.