fbpx

Llar d’infants

Educació infantil: Primer cicle

L’Educació Infantil promou el desenvolupament de les capacitats necessàries per viure i conviure en el món actual.

Es defineix com una etapa no obligatòria configurada per dos cicles. En el primer cicle acollim infants des dels 4 mesos.

Finalitat del cicle

 • Desenvolupament emocional
  Contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les famílies.
 • Entorn
  Proporcionar un clima i entorn de confiança on, nens i nenes, se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.
 • Àmbit familiar
  Oferir contextos educatius que ampliïn i diversifiquin les experiències viscudes en el context familiar.
 • Interacció
  Afavorir interaccions entre els infants que els permetin construir coneixements conjuntament.

Serveis de l’escola

Acollida

Menjador

Transport

Extraescolars

Contacta amb el director de l’escola

Si vols pots concretar una estrevista personal amb el director