fbpx

Preinscripció 2024/2025

El col·legi

EL COL·LEGI CLARET és i vol ser ideològicament plural, català i confessional.

Fomentem valors com la voluntat, la noblesa, la llibertat, la generositat, la perseverança i l’esforç, així com qualsevol actitud que serveixi per millorar les relacions humanes descobrint, respectant i potenciant totes les capacitats individuals.

Concerta una entrevista al Claret Sabadell

Portes obertes: Visita l'Escola Claret Sabadell

Infantil

Per què triar el col·legi Claret?

Potenciem les capacitats individuals dels nostres alumnes a través d’un projecte educatiu sòlid, les noves tecnologies i una educació multilingüe. Concerta la teva entrevista personal amb la direcció del centre.

Objectius educatius

Volem abastar la totalitat de l’ésser humà desenvolupant
les capacitats intel·lectuals, morals, estètiques i tècniques

Metodologia globalitzadora

Emprem una metodologia globalitzadora, mostrant als alumnes el sentit del que aprenen.

Capacitats i Competències

Treballem per Capacitats i Competències utilitzant coneixements pràctics i propers a l'alumne.

Noves tecnologies

Utilitzem les TIC’S com a eines bàsiques en el procés d’ensenyament-aprenentatge d’acord amb la metodologia que precisa un alumne del S.XXI.

Acció tutorial

Entenem l’acció tutorial com a bàsica, així com el coneixement i el seguiment de l'alumne en el seu procés de creixement i la relació fluida i sincera amb les famílies.

Contacta amb nosaltres

Si vols pots concretar una estrevista personal amb el director