fbpx

Educació primària

Educació Primària

L’Educació Primària prepara els alumnes per donar respostes innovadores en un món canviant i en evolució constant. L’objectiu és que arribin a ser persones competents per incorporar-se plenament.

L’Educació Primària, de caràcter obligatori, acull nens i nenes dels 6 als 12 anys. En aquesta etapa es posa la base que permetrà aprendre de manera autònoma al llarg de la vida.

Finalitat del cicle

  • L’expressió
    Facilitar aprenentatges com l’expressió i la comprensió oral, l’escriptura, la lectura, el càlcul, l’adquisició de nocions bàsiques de la cultura, els hàbits de convivència, d'estudi i de treball, el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat.
  • Formació integral
    Garantir a l’alumnat una formació integral i preparar-lo per assolir les competències bàsiques, en acabar l’ensenyament obligatori, que són la base per continuar l’aprenentatge al llarg de la vida i per poder desenvolupar projectes individuals i col·lectius.

Serveis de l’escola

nnn

Acollida

nnn

Menjador

nnn

Transport

nnn

Extraescolars

nnn

Contacta amb el director de l’escola

Si vols pots concretar una estrevista personal amb el director