Coneix l’escola

El nostre projecte educatiu

El Col·legi Claret és i vol ser ideològicament plural, català i confessional, es recolza en els principis de l’humanisme cristià.

Això vol dir respectar totes les ideologies i creences, donant la informació de la manera més objectiva possible, per facilitar la formació progressiva de criteris propis i d'anàlisi de la realitat.

Els pares poden i han d’ajudar els seus fills en aquest procés a partir dels exemples en la seva vida familiar.

Els nostres eixos fonamentals

 • Capacitats i Competències
  Treballem per desenvolupar capacitats i competències utilitzant coneixements pràctics propers a l´alumne.
 • Acció tutorial
  Entenem l’acció tutorial com a bàsica, així com el coneixement i el seguiment de l’alumne en el seu procés de creixement i la relació fluida i sincera amb les famílies.
 • Noves tecnologies
  Utilitzem les TIC’S com a eines bàsiques en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
 • Llengües estrangeres
  Treballem la llengua anglesa des de primer cicle d’educació infantil.

Treballem per una escola

 • Respectuosa amb les necessitats i ritmes d’aprenentatge de cada infant.
 • Que faciliti el desenvolupament integral dels nens i nenes.
 • Creativa, que permeti els infants expressar-se de múltiples maneres.
 • Viva, en contínua avaluació i transformació per donar resposta a les necessitats dels infants i llurs famílies.
 • Activa, que fomenti la relació amb l’entorn.
 • Propera amb tracte personalitzat i constant amb les famílies.
 • Que promogui els valors de la convivència, la solidaritat i la tolerància entre tots els membres de la comunitat educativa i de la societat.

La nostra metodologia

Des de les primeres etapes, afavorim el desenvolupament acadèmic i personal dels infants i els acompanyem al llarg del seu creixement per a què arribin a ser persones competents en la societat del segle XXI.

La nostra metodologia es basa en una imatge d’infant:

 • Capaç, competent.
 • Protagonista del seu procés d’aprenentatge.
 • Curiós, atrevit, amb ganes d’explorar i descobrir el món que l’envolta.
 • Despert, sempre pendent del que passa al seu voltant.
 • Actiu, en moviment i amb ganes d’actuar constantment.
 • Perfecte tal i com és.

Tomb per l'escola

Contacta amb el director de l’escola

Si vols pots concretar una estrevista personal amb el director

Obrir Xat